De wetenschap van het geluk, post 6: Van dankbaarheid tot geluk

Robert Emmons, leidend expert van de wereld op het gebied van dankbaarheid en professor in psychologie aan de University of California, Davis, zegt dat “Dankbaarheid kan een emotie, een deugd, een morele stemming, een motief, een coping-reactie, een vaardigheid en een houding zijn. Het is al deze dingen en meer.” Hij omschrijft dankbaarheid in zijnContinue reading “De wetenschap van het geluk, post 6: Van dankbaarheid tot geluk”

De wetenschap van het geluk, post 5: Het belang van samenwerking en verzoening

In de geschiedenis van de mensheid is er genoeg bewijs te vinden voor het feit dat mensen zijn geëvolueerd om samen te werken door de voordelen die het biedt om te overleven als individuen en als een groep. Zelfs vandaag, stelt Dacher Keltner vast, hebben wijken met meer sociale cohesie en samenwerking een betere gezondheidContinue reading “De wetenschap van het geluk, post 5: Het belang van samenwerking en verzoening”

De wetenschap van het geluk, post 4: Medeleven en goedheid zitten in onze biologie

Dacher Keltner omschrijft medeleven als “het gevoel van bezorgdheid om het welzijn van anderen en het verlangen om een ander beter te laten voelen.” In zijn artikel The Compassionate Instinct beweert hij dat medeleven een ontwikkeld onderdeel van de menselijke aard is, verworteld in ons brein en onze biologie. Volgens hem toont onderzoek aan datContinue reading “De wetenschap van het geluk, post 4: Medeleven en goedheid zitten in onze biologie”

La ciencia de la felicidad, post 6: De la gratitud a la felicidad

Robert Emmons, experto mundial en la gratitud y profesor de psicología en la Universidad de California, Davis, dice que “La gratitud ha sido conceptualizada como una emoción, una virtud, un sentimiento moral, una motivación, un mecanismo de respuesta, una habilidad, y una actitud. Es todo esto y más”. Él define la gratitud en su artículoContinue reading “La ciencia de la felicidad, post 6: De la gratitud a la felicidad”

La ciencia de la felicidad, post 5: La importancia de la cooperación y la reconciliación

En la historia de la humanidad abunda la evidencia sobre el hecho de que los humanos han evolucionado para ser cooperativos debido a sus beneficios para la supervivencia como individuos y como grupos. Incluso hoy en día, afirma Dacher Keltner, los vecindarios con más cohesión social y cooperación tienen mejor salud infantil y esperanza deContinue reading “La ciencia de la felicidad, post 5: La importancia de la cooperación y la reconciliación”

La ciencia de la felicidad, post 4: La compasión y la amabilidad están en nuestra biología

Dacher Keltner define la compasión como “el sentimiento de preocupación por el bienestar de otros y el deseo de animarlos”. En su artículo The Compassionate Instinct (el instinto compasivo), afirma que la compasión es una parte evolucionada de la naturaleza humana, arraigada en nuestro cerebro y biología. Según él, la investigación demuestra que una regiónContinue reading “La ciencia de la felicidad, post 4: La compasión y la amabilidad están en nuestra biología”

The Science of Happiness Post 6: From Gratitude to Happiness

Robert Emmons, the world’s leading expert on gratitude and professor of psychology at the University of California, Davis, says that “Gratitude has been conceptualized as an emotion, a virtue, a moral sentiment, a motive, a coping response, a skill, and an attitude. It is all of these and more.” He defines gratitude in his articleContinue reading “The Science of Happiness Post 6: From Gratitude to Happiness”

The Science of Happiness Post 5: The Importance of Cooperation and Reconciliation

In the history of humanity, evidence abounds on the fact that humans have evolved to be cooperative because of its benefits for survival as individuals and as groups. Even today, Dacher Keltner asserts, neighborhoods with more social cohesion and cooperation have better child health and life expectancies, greater high school graduation rates, and less socialContinue reading “The Science of Happiness Post 5: The Importance of Cooperation and Reconciliation”

The Science of Happiness Post 4: Compassion and Kindness Are in Our Biology

Dacher Keltner defines compassion as “the feeling of concern for the welfare of others and the desire to lift them up.” In his article The Compassionate Instinct, he asserts that compassion is an evolved part of human nature, rooted in our brain and biology. According to him, research demonstrates that a unique region of theContinue reading “The Science of Happiness Post 4: Compassion and Kindness Are in Our Biology”

De wetenschap van het geluk, post 3: Sociale connecties: De rol van oxytocine en de zwervende zenuw 

“Ik definieer verbinding als de energie die bestaat tussen mensen als ze zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen; als ze kunnen geven en ontvangen zonder vooroordelen; en als ze energie en kracht halen uit de relatie”, zegt de befaamde Brené Brown in haar boek Rising Strong uit 2017. En onderzoek uit het veld van de positieveContinue reading “De wetenschap van het geluk, post 3: Sociale connecties: De rol van oxytocine en de zwervende zenuw “