De wetenschap van het geluk, post 1: Het wat en het waarom van deze blog serie

Ik geloof dat wij bestemd zijn om een pad van welzijn en geluk voor onszelf te vinden zolang wij de Aarde bewonen. Ik weet ook dat deze weg voor ieder uniek is, en dat deze soms traag en kronkelig kan zijn, maar het hoeft niet zo te zijn. Onderzoek de laatste 15 jaar heeft vastgesteld dat 50% van ons geluk wordt bepaald door biologie en erfelijkheid, 10% door onze levensomstandigheden en een verbazingwekkende 40% door onze bewuste activiteiten. Als we terugblikken op deze getallen is het makkelijk om een optimistische conclusie te trekken: Er is heel veel wat we kunnen doen om ons mentale, geestelijke en fysieke welzijn te verbeteren. Er zijn veel dingen die we kunnen leren om te proberen een barmhartiger, betekenisvoller leven te leiden, en om zo ook bij te dragen aan het bouwen van een vriendelijkere en vrolijkere wereld voor anderen.

Na een paar jaar van het volgen van wat ik mijn pad noem, vond ik in 2018 een geweldig bevredigende cursus genaamd The Science of Happiness (De Wetenschap van het geluk). Het geluk is meer dan alleen de verhoogde concentraties hormonen die een positieve emotie creëren; het omvat hoe wij ons gedragen en wat wij beslissen te doen om welzijn te bereiken. Het relatief nieuwe onderzoeksveld dat uitzoekt hoe mensen hun gevoel van zelfvoldoening en betekenis vergroten met geluk tot gevolg noemen we de positieve psychologie.

Het is mijn bedoeling om in deze eerste serie blogs, genaamd ‘De wetenschap van het geluk’, enkele krachtige inzichten te delen over welzijn en geluk die ik heb geleerd tijdens de cursus een paar jaren terug, ondersteund door het wetenschappelijke bewijsmateriaal dat op het moment beschikbaar is over het onderwerp. Alle erkenning voor de artikelen die ik in de volgende posts van deze serie zal noemen behoort toe aan het Greater Good Science Center van de Universiteit van Californië, Berkeley, en veel van de onderzoeksrapporten zijn te vinden op The Greater Good Magazine. Ik zal links naar dit instituut en diens partner onderzoekers zoveel mogelijk toevoegen, om u in staat te stellen om direct meer informatie te vinden, mocht u dit wensen.

Om deze eerste serie blogs toegankelijk te maken, heb ik deze onderverdeeld in tien posts, beginnend met deze eerste post over het wat en waarom van de serie, gevolgd door de rest in een logische volgorde:

  • Post 1: Het wat en het waarom van deze eerste blog serie
  • Post 2: Wat is het geluk en waarom is het belangrijk
  • Post 3: Sociale connecties: De rol van oxytocine en de zwervende zenuw 
  • Post 4: Medeleven en goedheid zitten in onze biologie
  • Post 5: Het belang van samenwerking en verzoening
  • Post 6: Van dankbaarheid tot geluk
  • Post 7: Waarom zelfcompassie zorgt voor onze veerkracht
  • Post 8: Mindfulness en meditatie dragen heel veel bij
  • Post 9: Twee benodigdheden: Verwondering en schoonheid
  • Post 10: Laten we lachen en spelen

Aan het einde van deze serie zal ik samenvatten wat er gezegd is en zal ik praktische tips en oefeningen toevoegen om meer geluk en welzijn te cultiveren in onze levens.

Ik hoop dat u ergens in deze teksten inspiratie en kennis vindt die u op uw eigen pad naar geluk kan helpen, zoals ik het voor mezelf heb gevonden.

%d bloggers like this: